ISLAM AGAMA SYUMUL DAN KAFFAH

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kaffah (menyeluruh) dan janganlah kamu mengikut jejak syaitan, sesungguhnya (syaitan itu) adalah musuh yang jelas bagi kamu” [Al-Baqarah: 208] Islam Sebagai Sebuah Cara Hidup Memperkatakan Islam sebagai cara hidup mestilah memenuhi tuntutan sebagaiman yang terdapat di dalam ajaran Islam itu sendiri. Jadi Islam ditakrifkan sebagai;Islam adalah Agama yang diturunkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Khaliq-nya, dengan dirinya dan dengan manusia sesamanya. Hubungan manusia dengan Khaliq-nya mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akhlak, makanan, dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesama manusia mencakupi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mu’amalah dan uqubat. [ Taqiuddin An-Nabhani, Sistem Islam, ms 69] Dari definisi ini, ia menjelaskan bahawa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhamad SAW yang mana ia adalah agama samawi yang mengatur; i) Hubungan Allah dengan hambanya, meliputi aspek akidah dan ibadah mahdah (solat, puasa, zakat, Haji dll) ii) Hubungan individu dengan dirinya sendiri iaitu menyangkut apa yang perlu dia lakukan untuk keperluan dirinya seperti aspek makanan, pakaian dan akhlak. iii) Hubungan individu dengan individu lain iaitu meliputi aspek mu’amalah dan uqubat. Hubungan tiga dimensi ini terkandung di dalam ajaran Islam yang melayakkannya untuk dijadikan cara hidup sempurna kepada manusia yang menganutnya, yang menerbitkan lima sistem asas bernegara, iaitu sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, polisi luar negara dan polisi pendidikan negara. Islam sebagai sebuah cara hidup yang sempurna dan tidak memerlukan ideologi atau sistem lain dari luar sistem Islam, kerana ideologi Islam itu telah sempurna sebagai sebuah cara hidup yang diredhai oleh Allah SWT Firman Allah Ta’ala:“Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam” (Ali-Imran 3 : 18). Ayat ini, ia menerangkan bahawa cara hidup yang diredhai oleh Allah hanyalah Islam, bukan cara hidup lain seperti kapitalisme, komunisme, Darwinisme, Socialisme dan bermacam-macam isme-isme rekaan atau buatan manusia. Ini adalah kerana semestinya sebuah ideologi yang lengkap sebagaimana Firman Allah:“Hari ini telah Aku sempurnakan bagimu Deen kamu dan telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu, serta Aku redhai Islam sebagai Deen bagimu.” [Al-Maidah: 3] Pada masa kini, ada di kalangan umat Islam yang menganggap Islam itu tidak lebih dari akidah ruhiyyah (kerohanian) yang hanya membicarakan masalah ibadat sahaja. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka bukan hanya ahli ibadat tetapi juga adalah negarawan, pakar ekonomi, mujahidin dan pentadbir yang cekap. Pendekatan mereka memenuhi tuntutan Allah swt: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kaffah (menyeluruh) dan janganlah kamu mengikut jejak syaitan, sesungguhnya (syaitan itu) adalah musuh yang jelas bagi kamu.” [Al-Baqarah: 208] Islam sebagai sebuah cara hidup ini meliputi dua doktrin asas: i) Akidah ruhiyyah iaitu meliputi perkara ibadah dan akidah (hubungan langsung dengan Allah). ii) Akidah siyasiyah iaitu meliputi perkara yang mengatur urusan hidup seperti makanan, pakaian, akhlak dan perkara yang meliputi 90% urusan hidup kita iaitu mu’amalat dan ‘uqubat. Perlu difahami dengan jelas bahawa perkara mu’malah dan uqubat (sistem penghakiman) ini adalah sebahagian dari ajaran Islam yang banyak diselewengkan dan ditukar dengan sistem ciptaan manusia. Mana-mana ajaran yang bersifat ideologi memiliki method khusus supaya ideologinya tetap dominan dan wujud dalam aspek kehidupan. Islam datang dengan sejumlah hukum yang mengawal ajarannya dan ia merupakan sebahagian ajaran itu sendiri. Mabda’ Islam juga mencakupi tariqah (method) untuk merealisasikan perkara di bawah: (1) Penguatkuasaan Hukum Syarak; sebagai contoh Islam melarang seseorang melakukan zina. Maka sekiranya ada individu yang berzina akan dikenakan hukuman 100 kali sebatan untuk yang belum berkahwin . Hukuman sebatan ini menjadi aspek utama untuk penguatkuasaan hukum zina. Islam juga membenarkan pemilikan peribadi, tetapi tanpa penguatkuasaan, ianya tinggal sebagai sebuah ajaran yang tidak ada method/ kaedah. Maka, Islam menguatkuasakannya dengan hukuman pemotongan tangan kepada pencuri. (2) Memelihara akidah Islam agar bertahan dalam arena kehidupan, Islam amat serius dalam menjaga akidah penganutnya yang mana method menjaganya adalah dengan dilaksanakan hukuman bunuh kepada golongan murtad. (3) Membawa akidah Islam kepada mereka yang belum meyakininya dengan method jihad sebagai penghilang halangan fizikal dari pihak negara kepada negara yang lain. Tatacara untuk melaksanakan mabda’ ini ialah dengan menerapkannya di dalam wadah Negara Islam (Khilafah). Dalam melaksanakan mabda’ tersebut, Negara berpegang kepada 3 prinsip: i) Ketaqwaan seorang muslim memegang ajaran Islam ii) Masyarakat yang sentiasa prihatin dengan amalan ………..Amar Makruf Nahi Mungkar iii) Penguatkuasaan undang-undang Islam dan seluruh ……….hukumannya. Tatacara untuk mengembang dan menyebarkan mabda’ pada bangsa-bangsa lain yang belum mengimaninya adalah melalui jihad oleh Daulah. Jihad bertujuan untuk mengatasi berbagai halangan dan rintangan bersifat fizikal, yang menghalang bangsa tersebut dari memahami hakikat Islam. Di atas kefahaman inilah, Negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW berhasil menyaingi dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi hanya dalam masa 13 tahun setelah ia didirikan. Melalui jihad, Khilafah pernah memerintah Sepanyol (800 tahun), Portugal (600 tahun), Greece (500 tahun) dan Bulgaria (500 tahun). Semasa pemerintahan tersebut, penduduk Daulah hidup dalam suasana yang aman, damai dan dinamik – dan ini menjana minda rakyat Daulah Khilafah untuk maju dan muncul sebagai tamadun dunia yang hebat. Kekuatan dan pengaruh tamadun yang lahir dari akidah Islam ini turut dikagumi oleh pengamat barat. Carly Fiorina, Ketua Pegawai Esekutif dari syarikat Hewlett-Packard pernah berucap pada 26hb September 2001 di Minnesota, Amerika Syarikat, katanya : “Pada suatu ketika dahulu wujud satu peradaban yang terhebat di dunia. Ia mampu mencipta sebuah Negara perkasa antara benua yang melingkari satu lautan ke lautan yang lain, dari iklim dingin ke iklim tropika dan padang pasir. Dalam wilayahnya tinggal beratus juta orang, yang berbilang kepercayaan dan bangsa. Salah satu bahasanya (Bahasa Arab) menjadi bahasa universal di kebanyakan tempat di dunia, yang menghubungkan antara orang-orang dari beratus wilayah. Tenteranya terdiri dari berbagai bangsa dan perlindungan ketenteraannya telah mewujudkan tahap ketenteraman dan kemakmuran yang tidak pernah diketahui sebelum ini. Pencapaian perdagangannya tersebar dari Latin Amerika hingga China dan wilayah yang berada di antara kedua-dua Negara itu. Peradaban ini dipicu oleh berbagai rekacipta. Para arkiteknya merekacipta bangunan-bangunan yang melawan graviti. Ahli matematiknya merekacipta algebra dan algoritma yang membolehkan pembinaan komputer dan penciptaan ‘encryption’. Para doktornya mengkaji tubuh manusia dan menemui rawatan baru untuk pelbagai penyakit. Ahli astronominya mengkaji langit, memberi nama kepada bintang-bintang dan membuka jalan kepada penerokaan angkasa lepas. Ketika bangsa-bangsa lain takut mengeluarkan idea, peradaban ini memperkukuhkannya dan mempertahankannya. Apabila peradaban silam mengancam untuk menghapuskan ilmu, peradaban ini menghidupkan ilmu dan memindahkannya kepada yang lain. Peradaban yang saya maksudkan adalah dunia Islam dari tahun 800 hingga 1600, yang termasuk Khilafah Utsmaniyah dan kota Baghdad, Damsyiq dan Kaherah, dan para Khalifah yang cemerlang seperti Sultan Sulaiman (Khilafah Utsmaniyah). Secara tidak sedar kita telah terhutang budi kepada peradaban ini, sumbangannya merupakan sebahagian daripada warisan kita. Industri teknologi tidak akan wujud tanpa sumbangan ahli matematik Arab. Pemimpin seperti Sultan Sulaiman menyumbangkan konsep toleransi dan kepimpinan. Dan kita juga boleh mempelajari dari contoh ini: Ia (Khilafah) adalah kepimpinan berasaskan meritokrasi, bukannya warisan. Ia adalah kepimpinan yang mengembangkan sepenuhnya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakatnya yang majmuk yang merangkumi tradisi Islam, Kristian dan Yahudi. Kepimpinan yang cemerlang ini adalah kepimpinan yang memupuk budaya, keutuhan, kepelbagaian dan keberanian yang merakamkan sejarah 800 tahun yang penuh dengan rekacipta dan kemakmuran.” Kesimpulan ‘Islam kiri’, ‘Islam kultural’, ‘Islam modernis’, ‘Islam tradisional’ atau ‘Islam liberal’. ‘Islam fundamentalis’ atau ‘Islam politik’ semuanya nama yang diberikan oleh Barat untuk menyerang Islam. Malangnya, umat Islam mengambil tempat sebagai pihak tertuduh, sehingga membela Islam dengan cara yang tidak betul, dengan memberi label baru sesuai dengan kehendak barat. Tidakkah kita ini umat terbaik yang tidak memerlukan sikap defensif terhadap dakyah Barat, yang memang mencari-cari ruang untuk memesongkan ajaran Islam? Ingatlah firman Allah swt:“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berpuas hati dengan kamu selagi kamu tidak mengikut akidah mereka…..” [Al-Baqarah : 120] Tidakkah cukup dengan namanya Islam sahaja sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran:“Dia (Allah SWT) telah menamakan kamu sebagai orang Islam sejak dulu” [TMQ 22:78] Wahai Kaum Muslimin yang dimuliakan, Musuh-musuh Islam seperti Amerika memahami bahawa Islam adalah mabda’ yang sama sekali tidak boleh bertolak ansur dengan kebiadaban kapitalisme. Secara fitrah, Islam dan umat Islam tidak akan membenarkan pihak Kuffar berkuasa keatas kaum muslimin. Kita wajib yakin bahawa hanya dengan berpegang teguh kepada Islam sebagai mabda’ yang lengkap sahajalah kita akan mencapai kemuliaan dan mendapat keredhaan Allah SWT. Tiada siapa yang dapat menafikan, hatta musuh-musuh Islam sekali pun bahawa umat Islam adalah umat yang disegani ketika Daulah Islam tertegak sejak Nabi Muhammad SAW mendirikannya di Madinah sehinggalah kejatuhan Daulah Khilafah Usmaniyah pada 3hb Mac 1924. Insya Allah, Khilafah ‘Ala MinHaj an Nubuwwah akan kembali berdiri membawa ajaran Islam dalam arena kehidupan ini, bukan sebagai catatan dalam Kitab Fiqh yang kaku. Malahan ia akan memberikan sinar kepada seluruh penduduk Dunia. Sayugia itu, amatlah perlu bagi kita mengorak langkah yang jitu ke arah menegakkan kembali sistem Khilafah ini. Wallahua’lam

 

SUMBANGAN PG KHAI@KB_2010

Advertisements

MENUNAIKAN FARDHU HAJI

Haji menurut etimologi adalah menuju kota Suci Mekah untuk melakukan ibadat.  Sedangkan terminologi adalah menyegaja pergi ke Baitullah di Mekah pada waktu tertentu dengan niat untuk melakukan suatu ibadat yang terdiri daripada tawaf, sa’ie, wukuf di arafah dan lain-lainnya.

Haji merupakan salah satu rukun Islam, juga merupakan salah satu hukum wajib dan pasti dalam hukum Islam, yang mana wajib bagi semua muslim yang sudah mencapai baligh, berakal, merdeka, memiliki kemampuan serta hanya sekali seumur hidup.

Firman Allah Subaanau Wata’ala

Mafhumnya :

” Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya.  Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajat sesuatu pun) dari sekelian makhluk”

Surah Ali Imrran 97

Alhamdulillah hari ini 22 Oktober 2010 adalah merupakan penerbangan pertama bagi Negara Burnei Darussalam kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga semua bakal jema’ah haji kita akan dilindungi oleh Allah dan dipermudahkan dalam segala urusan……amin..

TERTUNAI KAH SUDAH AMANAH???

Hidup dan kehidupan merupakan suatu yang berkait rapat, dalam kehidupan ini pasti kita akan berdepan dengan liku-liku kehidupan yang semakin hari semakin mencabar. Apakah kita sudah terlaksana dengan Amanah yang diberikan kepada kitani? sama ada Amanah dari Allah Subahanahu Wataala? Amanah dari ulul amri? Amanah kitani terhadap kedua orang tua? Amanah kitani terhadap anak isteri/suami? Amanah terhadap Masyarakat? atau Amanah terhadap Kawan-kawan atau rakan-rakan seperjuangan?

AMANAH  adalah suatu nilai yang mulia yang perlu dilaksanakan oleh umat islam. Islam melihat amanah sebagai suatu perkara yang amat luas untuk diperbincangkan namun demikian dalam kita mencari keredhaan Allah Subahanahu Wata’ala kita ajukan persoalan-persoalan yang dinyatakan diatas apakah itu semua sudah terlaksana?

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam bersabda:

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya

tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang

kepemimpinannya, seorang laki-laki adal pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan

ditanya tentang kepemimpinannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah

suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah

pemimpin dalam memelihara harta tuannya dan ia akan ditanya pula tentang

kepemimpinannya”, (HR Imam Bukhori).

 

Kepada pengunjung web ini semoga idea ane dapat membuka minda dan membuka pintu keinsafan semoga kita akan dipermudahkan dalam usaha memperbaiki diri kitani ke arah kebaikan…Amin…..

BULAN UJIAN

Alhamdulillah kini tiba bulan Oktober selepas meraikan hari raya aidilfitri – Banyaklah jemputan-jemputan rumah terbuka di sana sini sama ada jemputan daripada sanak saudara, rakan taulan dan juga sahabat handai.

Saat ini lah akan terukir senyuman yang gembira namun ada jua yang senyum sinis setelah rumahnya dikunjujgi oleh ramai kawan-kawan dan sanak saudara sedangkan kerja-kerja kuliah masih menimbun kan dibuat namun layanan atas kunjungan tersebut tetap dilakukan……he..he…kawan-kawan jandan terasa bukan ndakan melayan ganya tersepit dengan keadaan…

Masa cepat berlalu kini tiba pula masa untuk membuat kerja-kerja kursus yang diamanahkan…..sibuk saja didangar keujung kepisuk becakap pasal melalah dengan keaja-keaja yang menimbun barupun selasai kerja kursusu kini di kejutkan lagi dengan Ujian demi ujian dari semua subjek mata pelajaran yang ditawarkan…mmmm inilah dunia belajar…kekadang terfikir jua kenapa tah pulang kan difikirkan ane tah namanya belajar…so terpaksalah diharungi dengan hati yang tabah dan gumbira….

semoga semua ane dapat dihadapi dengan hati yang tenang dan dipermudahkan oleh Allah Subahanahu Wataala..

Sambutan Hari Guru ke 20

Setiap tahun tibanya 23 September Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Guru bagi mengenang jasa warga guru di Negara Brunei Darussalam. Tarikh ini diambil bersempena memperingati tarikh keputeraan Almarhum Sultan Hj Omar Ali Saifuddien III (28) ayahnda baginda Sultan Hj Hassanal Bolkiah (29).

Sambutan secara besar-besaran telah diadakan pada 28 September yang lalu di Pusat Persidangan Antarabangsa berakas. Seperti lazimnya sejurus selepas majis kenegaraan itu berlangsung Institusi pendidikan di negara ini akan terus meraikannya dengan menyusun aturcara yang tersendiri, ada yang mengadakan pengiktirafan kepada guru-guru mereka, cabutan nama bertuah, mencari guru teladan menerusi undian pelajar-pelajar dan sebagainya.

Tema tahun ini ialah Guru Gemilang Pelajar Cemerlang….sebagai bahan pemikiran kitani apa sebenarnya pengargaan yang dimahukan oleh seorang insan bergelar guru dari anak didiknya? Apakah cukup dengna ungkapan Terima Kasih Cikgu? atau Apakah cukup dengan hadiah berupa meterial? atau Apakah guru mengharapkan hadiah sedemikian rupa? Sama-sama tah kitani memikirkannya… Selamat Hari Guru kepada semua warga guru bumi bertuah Brunei Darussalam…