CUBA PENGETAHUAN TASAWWUR

Apa yang awda fahami mengenai “Tasawwur Islam” dan apakah faedah yang awda dapati daripada mempelajarinya
Bersetujukah awda dengan kenyataan berikut “Kebanyakan salah faham terhadap Islam berpunca daripada ketiadaan fahaman tasawwur yang tepat mengenai Islam” Bahaskan kenyataan ini
Agama Islam tidak dapat disamakan dengan fahaman agama bagi orang bukan Islam.  Islam pada hakikatnya adalah sebuah system kehidupan (a way of life).  Beri pendapat awda mengenainya
Islam bukan setakat upacara-upacara peribadatan tetapi ia juga menrangkumi tuntutan bermasyarakat dan bernegara.  Bahaskan
Penghayatan Islam sebenarnya adalah berasaskan ilmu.  Huraikan sumber, serta heiraki ilmu menurut epistemology Islam
Al Quran dan al-Sunnah adalah dua sumber hokum yang utama dalam Islam.  Di samping menjelaskan kedudukan al-Quran dan al-Sunnah, nyatakan serta beri huraian mengenai dua lagi sumber yang disepakati oleh ulama’ mu’tabar
Hasil daripada aktiviti kehidupan beragama umat Islam maka lahirlah tamadun.  Bincangkan cirri-ciri temadun menurut perspektif Islam dan nyatakan perbezaan yang terdapat pada temadun menurut perspektif bukan Islam
Salah satu factor utama yang mencetuskan tamadun ialah adanya tradisi ijtihad yang diamalkan oleh ilmuwan Muslim.  Bincangkan kenyataan ini dengan menyebutkan beberapa tokoh ilmuwan Islam dalam bidang masing-masing
Pelbagai kekeliruan timbul dalam memahami Islam disebabkan anasir dari luar seperti serangan gerakan sekularisme yang bertujuan mengelirukan umat Islam.  Tidak kurang juga terdapat anasir dalaman yang berpunca daripada kejahilan umat Islam sendiri.  Berikan pendapat awda berhubung dengan kenyataan ini.
Berikan maklumat lengkap mengenai dua contoh gerakan deislamisasi yang mengancam kelangsungan masa hadapan umat Islam
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s