PPI- Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting sekali.  Ia menjadi sebahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam dan merupakan satu Ibadat yang besar.  Sebermula turunnya ayat al-Quran kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Waasalm juga mengarap manusia untuk membaca “iqra” , maknanya membawa mesej bahawa membaca itu adalah suatu pelengkap ilmu dalam pendidikan.

 

Wahyu ialah perintah dari ilahi kepada Rasulnya agar menyampaikan dan menyebarkan ajaran-ajaran, teguran-teguran dan apa saja masej yang disampaikan kepada seluruh umat manusia untuk diamalkan dan menjadi kompas kehidupan yang bahagian di dunia dan akhirat.

Pendapat

Zawawii Hj Ahmad (1988) – Memahami fenomena alam dan diri sendiri serta menghayati bahawa cara hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah, ilmu dan amal.

Abud (1985) – Setiap individu mempelajari Ilmu fardhu ain dan fardhu Kifayah

Mohd Kamal Hassan (1981) – theology dan science suatu yang tidak bercanggah malah memerlukan diantara satu dengan yang lain.

Di dalam pendidikan ini, walaupun terdapat beberapa pembahagian ilmu seperti ilmu akidah, syariah dan akhlak, namun ia tetap berada dalam satu lingkaran konsep yang membawa keseimbangan antara akal dengan wahyu.

soon Definisi Pendidikan

HMJ_620pm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s