PPI-Tujuan Pendidikan Islam

Sbagai seorang muslim seharusnya mempunyai tanggongjawab un tuk membangun diri, masyarakat , alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan (al falah) di dunia dan kesejahteraan abadi serta mendapat keredaan Allah di akhirat.

Langgulung Hassan (1986) – Menegaskan bahawa segala usaha untuk membentuk watak manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai ciri istimewa seperti:

  1. Fitrah – Semula jadi manusia yang baik bersih daripada dosa
  2. Roh – Unsur-unsur yang membezakannya daripada makhluk lain
  3. kebebasan kemahuan – dapat menerima dengan kemahuannya sendiri dan amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk lain
  4. Akal – Membolehkannya membuat pilihan sama ada betul mahupaun salah

Haron Din dan Rakan-Rakan (1985) – Menyatakan Manusia sebagai khalifah adalah berkewajipan untuk memikul amanah yang telah diberikan oleh Allah Subahanahu Wata’ala.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s