PEDAGOGI Kuliah 05.02.2011

KONSEP PENGAJARAN

Konsep pengajaran dan pembelajaran dapat digambarkan seperti rajah di bawah ini :

Guru pengajaran – Pemindahan Ilmu. –  Pelajar Pembelajaran

Penyampaian maklumat

Pemindahan maklumat, ilmu pengetahuan, kemahiran

Membina manusia yang lebih baik

DIFINASI PENGAJARAN

Aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan kemahiran yang tertentu.

Ia meliputi perkara-perkara seperti:

Aktiviti perancangan
Pengelolaan
Penyampaian
Dan penilaian

Tujuannya untuk menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar dengan berkesan. (Pelajar dapat mempelajari & menguasai dengan berkesan).

Proses memberi maklumat, pengetahuan dan kemahiran kepada murid secara langsung

Pengajaran melibatkan

Hubungan sehala atau dua hala
Komunikasi (lisan atau bukan lisan)
Pemindahan ilmu dan maklumat

Satu proses di mana kegiatan-kegiatan disusun untuk membawa perubahan tingkahlaku pada diri murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Satu proses,komunikasi atau interaksi, sains dan seni.(maknanya ilmu pendidikan ini perlu kepada kajian-kajian yang tertentu yang dikaji oleh pendidik).

Pengajaran sebagai satu proses

Proses pengajaran harus dilaksanakan secara sistematik mengikut langkah-lsngkah yang sesuai demi mencapai tujuan pengajaran.

Contoh : Proses pengajaran

Perancangan – perlaksanaan – Penilaian —— demi untuk mendapat maklumbalas.

Pengajaran itu sebagai satu bidang komunikasi

Pengajaran merupakan proses komunikasi kerana ia meliputi aktiviti perhubungan dan inetraksi di antara guru dengan murid

Contoh bentuk komunikasi pada gari ini ditukar dari satu hala kepada interaksi dua hala.

Guru mengajar — Murid Belajar — Murid bertanya —  Guru membalas

Pengajaran sebagai satu bidang sains

Pengajaran :  Merupakan satu siri aktiviti yang bercorak saintifik

Mempunyai ciri-ciri sains kerana proses pengajaran berdasarkan penyelidikan,emerhatian dan mempunyai rumusan-rumusan sebagaimana kebanyakan bidang sains.

Dari segi prosesnya juga memounyai banyak teori dan rumusan, sebagaimana bidang sains yang lain.

Pengajaran sebagai satu bidang seni

Pengajaran merupakan satu bidang seni 

–  kerana ia melibatkan emosi, nilai dan tingkahlakku manusia.

–  Guru plu mempunyai bakat atau seni mengajar dan kreatif.  Guru yang kreatif akan menjadikan oengajaran lebih menarik dan berkesan.

Sebagaimana seni yang lain, mengajar juga perlu latihan.  Latihan yang sempurna akan menjadikan : 
   –  Pengjaran Lebih menarik
   –  Guru lebih berkayakinan

CIRI-CIRI PENGAJARAN

1.  Guru sebagai pengajar dan murid sebagai pelajar

2.  Hanya bermakna apabila ada pembelajaran 

3.  Pegajaran berkait rapat dengan pembelajaran

4.  Melibatkan instruksi (mengajar) diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan pelaziman.

5.  Melibatkan proses pemikiran dan pebggunaan bahasa atau simbol.

6.  Boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber.

7.  Proses yang meoibatkan interaksi dua hala atau pelbagai hala.

8.  Ada unsur sains dan seni.

9.  Pengajaran melibatkan jegiatan-kegiatan

i.  MERANCANG
ii. Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran
iii. Memilih Strategik pengajaran
iv.  Menetapkan aktiviti2 pengajaran
v.  Menilai keberkesanan

DEFINISI PEMBELAJARAN

Mengikut Mergen dan King dalam bukunya Intoduction of Psychology

Menurut Guy Le Francis di dalam bukunya, Phychological Theories and Human Learning – (1982)8 –  pembekajaran merqngkumi semua perubahan tingkah laku yang agak kekal yang dihasilkan melalui pengalaman.

Pengajaran ialah satu proses yang melibatkan……

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN

1.  Pembelajaran menunjukan berlakunya perubahan tingkahlaku.

2. Perubahan tingkahlaku itu agak tetap dan bukan disebabkab oleh pengaruh dadah atau penyakit.

3.  Perubahan tingkahlaku itu dihasilkan 

MENURUT TAKSONOMI BLOOM – Pengajaran boleh terbahagi kepada tiga bahagian

1.  Bidang kognitif
2.  Bidang Afektif
3.  Bidang Psikomotor

Ketiga-ketiga bidang ini nampaknya begitu tersendiri sifatnya,  tetapi dalam keadaan pengajaran dan pembelajaran semula jadi, oengasingan ketiga perkara ini selalunya tidak ujud.

Contohnya : Apabila seorang guru ingin mengajar seorang pelajar menulis dia perlu mengajar pelajar itu,
–  cara memegang pensil
– bentuk huruf dan maknanya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s