KEPIMPINAN _PEDAGOGI 02 APRIL 2011

KEPIMPINAN – 02 April 2011 (Sabtu)

Definisi

Proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu yang dirancangkan.

Menurut Teuku Iskandar (1989), kepimpinan sebagai keupayaan untuk memimpin

Stoghill (1959) kepimpinan ialah yang boleh mempengaruhi orang atau boleh mempengaruhi aktiviti kumpulan

Fiedler (1967) kepimpinan ialah satu corak tingkahlaku mengarah, menyelaras keraja dan aktiviti kumpulan.

Dari segi Islam

Pemimpin ialah orang yang memandu dan mengajak orang lain menuju kebahagiaan melalui jalan yang diredhai oleh Allah dengan membuat segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang di larang

KONSEP KEPIMPINAN DALAM ISLAM

Bukanlah suatu kedudukayang boleh dianggap istimewa atau perlu direbut-rebut kerana ia sebenarnya lebih berat bersifat amanah.

Rasulullah pernah mengingatkan Abu Dzar Al Ghifiri yang memohon diberi suatu jawatan mentadbir wilayah Islam dalam sabdanya:

Maksudnya:
Sesungguhnya kepimpinan itu adalah suatu amanah, pada hari kiamat ia muoakan kehinaan dan oenyesalana kecuali bagi mereka yang menunaikan amanahnya dengan semourna seoerti yang telah dipertanggungjawabkan,

Kepimpinan Islam merujuk kepada kepimpinan Nabi Muhammad – Pimpinan melalui contoh tauladan – Dengan melakukan sesuatu lebih baik daripada orang lain –

Contoh : Baginda menyuruh orang sembahyang lima kali sehari, sedangkan baginda sendiri berbuat lebih dari itu.

Kejayaan kepimpinan Rsulullah disokong sekurang-kurangnya oleh empat pkara penting

1. Amalan memimpin secara praktikal, tidak cuma bercakap
– Baginda tidak hanya memerintah orang lain berbuat sesuatu tetapi baginda sendiri melakukannya untuk dicontohi.

2. Pegangan kuat kepada prinsip keadilan
– Kepentingan orang dipimpin lebih diutamakan.

3. Kebijaksanaan menggunakan pendekatan yang sesuai mengikut keadaan, iaitu cara individu atau kelompok.

4. Ketiadaan benteng pemisah antara baginda dengan orang yang dipimpin.
– Suasana kekeluargaan dan persaudaraan lebih diutamakan sehingga oerhubungan tidak menjadi terlalu formal.

CIRI-CIRI KEPIMPINAN ISLAM

1. Mempunyai matlamat kepimoinan, umumnya adalah untuk:
– Mendapatkan keredhaan Allah
– Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
– Menegakkan makruf dan meninggalkan mungkar
– Meneggakkan keamanan dan mewujudkan kemakmuran
– Mengangkat martabat manusia dan menuju ke arah kesempurnaan akhlak
– Mewujudkan kasih sayang, hormat menghormati dan tolong menolong ke arah kebaikan dan ketaqwaan.

2. Kepimpinan yang berakhlak
– Sebagaimana sifat yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad:
– Siddiq
– Fatanah
– Tabligh
– Amanah

Sifat Rasulullah
– Beriman
– Istiqamah
– Adil
– Sabar
– Tabah
– Tidak Takabbur
– Bertawakal

3. Menjadikan kepimpinan Rasulullah sebagai contoh dan tauladan

4. Kepimpinan yang berwibawa.
– Menurut Prof Omar Al Toumi Al Syibani sifat dan ciri seorang guru hendaklah merangkumi:

A- Sifat Rohaniah
1. Keimanan yang kental kepada Allah yang maha sempurna

2. Keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan dan seluruh para rasul

3. Sifat-sifat keimanan asas yang lain

Sifat-sifat akhlak
1. Benar dan jujur
2. Menepati janji
3. Amanah
4. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan
5. Merendah diri
6. Sabar, tabah dan cekal
7. Hilm, pemaaf dan toleransi
8. Menyayangi murid, mementingkan orang lain, pemurah, zuhud dan qanaah

Sifat mental, kejiwaan dan jasmani

A. Sifat Mental
a. Cerdas (Kepintaran teori, amali dan sosial)
b. Menguasai mata pelajaran takhassus
c. Luas pengetahuan am
d. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah, dan ilmiah yang sihat
e. Mengenal ciri, watak, kecenderungan dan keperluan murid
f. Fasih, bijak dan petah dalam penyampaian

B. Sifat kejiwaan
a. Sifat tentang dan emosi yang mantap
b. Optimistik dalam hidup, penuh harapan kepada Allah dan tentang jiwa bila mengingatiNya
c. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat
d. Brsifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan
e. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat.

C. Sifat Jasmani / Fizikal
a. Berperwatakan tampan, kemas dan bersih
b. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit

H.M Jaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s