HUKUM HADITH DA’IF

1. Menurut pendapat yang diperolehi oleh Ibn al ‘Arabi yang bermazhab Malik, Al Bukhari, Muslim dan Ibn Hazm yang bermazhab Syafi’e Tidak harus beramal dengan Hadith Da’if secara mutlak, sama ada hadith berkaitan dengan perundangan atau hukum dan sama ada berkaitan dengan Fada’il al A’mal.

2. Menurut pendapat Imam Ahmad, Jika hadith tsebut berkaitan dengan galakan dan ancaman, kami tidak terlalu ketat mengenainya. Ini bermakna Imam Ahmad akan meriwayatkan hadith tersebut dengan menyebut semua perawinya, jika tiada di dalam rangkaian sanadnya perawi yang tahiqh yang boleh digunakan sebagai hujah.

Imam Shmad mengatakan lagi, Hadith Da’if boleh dugunakan untuk beramal dalam perkara berkaitan kelebihan amalan salih sahaja, seperti kelebihan bacaan Al Quran dan kelebihan zikir.

Menurut Iamam Ahamad, namun apabila hadith tersbut mengandungi kelebihan-kelebihan yang menunjukkan jumlah tertentu atau batwsan tertentu seperti: Solat pafa waktu tertentu dengan membaca ayat tertentu dengacara tertentu, adalah tidak boleh. Ini adalah kerana menentukan amalan harus, tidak tsabit melalui dalil syarak.

Meriwayatkan dan beramal dengan hadith berkaitan galakan dan ancaman, bukan dalam perkara harus, kemudian hendaklah beriktikad bahawa kadar pahala dan kadar hukuman itu melihat kepada dalil syarak yang menjelaskannya.

3. Menurut pendapat Imam Nawwi dan Ibn Hajar al ‘Asqalani-Hadith da’if boleh dijadikan hujah dalam perkara yang berhubung dengan Fadai’il A’mal, kisah-kisah, galakan dan ancaman serta seumpamanya

Hdith dai’ef ini, Hadith ini tidak boleh digunakan sebagai hujah syarak. Hadith ini tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam perkara : Aqidah, hukum dasar.

Antara lain juga sebenarnya, Hadith Da’if berdasarkan sebab keda’ifenya adalah banyak. Dalam kategori Hadith Da’if, Hadith Matruk adalah hadith yang paling rendah sekali taraf dan martabatnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s