Melayu Islam Beraja

PENGENALAN MELAYU ISLAM BERAJA

Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam, secara rasmi diisytiharkan oleh KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 27 Rabiulawal 1404 Hijrah bersamaan 01 Januari 1984 Masehi, seperti yang terkandung dalam Titah Pengisytiharan Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam :

“……Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah Subahanahu Wata’ala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahli Sunnah Waljama’ah….”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s